Jaké výhody má návštěva kina oproti sledování doma?


K dneÅ¡ní kultuÅ™e patří již neodmyslitelnÄ› filmy. Zatímco dříve bylo možné vidÄ›t pouze divadelní pÅ™edstavení, nyní máme díky rozmachu filmového průmyslu možnost vidÄ›t naÅ¡e oblíbené příbÄ›hy na plátnÄ›, a to buÄ doma, nebo v kinÄ›. A zde se nachází jeden ze zásadních problémů: Äemu bychom mÄ›li dát pÅ™ednost? Jak koukání doma tak i kino totiž mají své výhody i nevýhody.

 

filmový pásek

 

Pokud se díváme doma, pak si obvykle můžeme vybrat Äas, jak nám to bude vyhovovat. Nemusíme se tedy stresovat, že jej například nestihneme, pokud zůstaneme v práci o nÄ›co déle. Také není nutné Å™eÅ¡it vhodné obleÄení, dopravu Äi parkování. Navíc si k filmu můžeme udÄ›lat jakýkoliv snack, aniž bychom nÄ›koho jeho konzumací ruÅ¡ili.

 

Na druhou stranu je pravda, že vidÄ›t film v kinÄ› je Äasto mnohem vÄ›tší zážitek. Dojem z filmu promítaného na velkém plátnÄ› je Äasto mnohem silnÄ›jší, než bychom mÄ›li doma. ZvláštÄ› když nÄ›které z nich jsou přímo pro kina navrženy. NehledÄ› na vymoženosti, jako je například 3D, které již najdeme v podstatÄ› vÅ¡ude, avÅ¡ak které zatím neumíme v domácích podmínkách replikovat.

 

Navíc je návÅ¡tÄ›va kina považována za spoleÄenskou událost, kdy se můžete setkat se svými přáteli a známými, se kterými máte spoleÄné zájmy. Také je zde urÄitý pocit prestiže, který je tím vÄ›tší, Äím lépe hodnocený je film, na který se jdete podívat. NehledÄ› na fakt, že každý z nich je dáván pouze po omezenou dobu, zatímco doma si jej můžeme pustit kdykoliv.

 

promítání filmu

 

I kino má ovÅ¡em své nevýhody. Tou hlavní je, že zdaleka ne vÅ¡ichni návÅ¡tÄ›vníci se chovají tak, jak bychom oÄekávali. Mnozí z nich bÄ›hem promítání například hovoří, případnÄ› hodnÄ› hlasitÄ› jí, což ÄlovÄ›ku dokáže zážitek pÄ›knÄ› zkazit. O tom, že se přímo pÅ™ed nás může posadit skuteÄnÄ› vysoká osoba, takže na Äást plátna neuvidíme, ani nemluvÄ›.

 

Záleží tedy na tom, co je pro nás v danou chvíli výhodnější, a také na konkrétním filmu. Je totiž pravdou, že na některé se jít do kina zkrátka vyplatí.