Jaké hry jsou vhodné pro děti předškolního věku?


DÄ›ti jsou naÅ¡e vÅ¡ecko. A my jsme pro nÄ› mnohdy schopni udÄ›lat opravdu možné i nemožné. A pÅ™ejeme si, aby naÅ¡e dÄ›ti byly ve svých životech co nejvíce úspěšní a daÅ™ilo se jim co nejvíce to půjde. Ale nÄ›kdy jsme schopni se o nÄ› strat i v případÄ›, kdy už sami nemůžeme. A mnohdy je to na úkor naÅ¡ich fyzických, ale i psychických sil. A to v žádném případÄ› není dobÅ™e. A ani by se to nemÄ›lo dít. Je jasné, že svým dÄ›tem se budeme vždycky snažit dát a ukázat jen to nejlepší, ale není to tak správnÄ›. Vždy bychom mÄ›li myslet na svoji psychickou odolnost a na svoje duÅ¡evní zdraví. A až potom je vždy vhodnÄ› se co nejvíce vÄ›novat svým dÄ›tem. A zvlášť dÄ›ti v pÅ™edÅ¡kolním vÄ›ku potÅ™ebují hodnÄ› vaší pozornosti. Protože je pro nÄ› pÅ™echod ze Å¡kolky do Å¡koly velmi nároÄný a budou potÅ™ebovat od vás vaší pomocnou ruku. Protože se nemůžete spoléhat jenom na pracovníky v mateÅ™ských zařízeních.

děti

A Äemu je tedy dobré se vÄ›novat, než vaÅ¡e dítÄ› nastoupí do základní Å¡koly? Jsou jasné urÄité dovednosti, které musí vaÅ¡e dítÄ› umÄ›t, než dojde k zápisu. Mezi základní dovednosti patří samozÅ™ejmÄ› samoobsluha a také sociální dovednosti a samozÅ™ejmÄ› urÄitá slovní zásoba a komunikace. Toto jsou ale vÄ›ci, které moc hrou nenauÄíte. A tak je vhodné se soustÅ™edit pÅ™edevším na dovednosti jako jsou malování, stříhání a myÅ¡lení. Například můžete spolu s vaším dítÄ›tem trénovat rozeznávání. A to pÅ™edevším toho, co pravda je a co pravda není. Tím bude jistÄ› trénovat svoje myÅ¡lení a logické souvislosti. Na hru si vždy vymezte okolo 15 až tÅ™iceti minut dennÄ› a snažte se za každý úspÄ›ch svoje dítÄ› odmÄ›nit. A nemusí to být nic velkého.

děti

StaÄí například pochvala anebo nÄ›jaká malá odmÄ›na. A uvidíte, že to zaÄne vaÅ¡e dítÄ› bavit a bude se na vaÅ¡e spoleÄné uÄení těšit. A vy budete mít dobrý pocit že dÄ›láte pro svoje dítÄ› vÅ¡ecko co můžete. A pokud chcete, aby se vaÅ¡e dítÄ› na spoleÄnou hru co nejvíce soustÅ™edilo zkuste střídat složité úlohy s tÄ›mi jednoduššími. Zkuste vyhledávání pÅ™edmÄ›tů v místnosti anebo vyhledávání stejných vÄ›cí například podle tvaru. Anebo jsou také velmi důležité dovednosti najít na obrázku rozdíly. Nebo rovnání hraÄek podle velikosti a potom zkuste dítÄ›ti zakrýt oÄi a chtít po nÄ›m vyjmenovat, jak Å¡ly hraÄky po sobÄ›. A také zkouÅ¡et různé kreslící techniky. Jako jsou teÄky, Äáry, vlnovky.