Pokud nemáte klaustrofobii…


Postavit v dnešní době dům není nic jednoduchého. Většina lidí svůj sen o vlastním domě vzdala, protože získat hypotéku a postavit dům je finančně velice náročné. Pozemky stojí miliony a o stavbě domu ani nemluvě. I nejlevnější dům stojí 3 miliony bez pozemku, a to ještě v takové velikosti, že se do domu vejde rodina o jednom dítěti. Lidé se dvěma a více dětmi potřebují více místa, a klasický moderní bungalov na to není koncipovaný. Jestli chcete mít vlastní bydlení ale za lepší cenu a jste ochotní něco obětovat, může pro vás být řešením menší domek na kolech.

tiny house

Tiny houses Czech Republic může být řešení, které vás nadchne. Není to ale pro každého. Pokud nezvládáte pobyt v menších prostorách, rozhodně se nepřemáhejte a nenuťte se do bydlení v tak malém prostoru. Tiny house je maličký domek na podvozku, který je možné převézt jinam podle aktuální potřeby. Nahrazuje klasické mobilní domy. Tiny houses sou male domy, které jsou většinou na patro. Najdete v nich všechno pro pohodlný život, ale na menší ploše. Na první pohled byste rozhodně neřekli že nejde o běžný dům, ale že se díváte na tiny house.

mini dům

Tento druh domu je vhodný pro všechny, kteří jsou ochotní bydlet na menší zastavěné ploše. Některé domky jsou velké zhruba 30 m2, a protože jsou na patro, poskytnou vám dvojnásobek užitné plochy. A tím se dostanete na plochu, která je běžná například v bytech. Prohlédněte si domky, které jedni milují a druzí nenávidí.

Faktem je, že pro mnoho lidí je tiny house jediným způsobem, jak si zajistit bydlení v domě. Nejde sice o dům s velkou rozlohou, ale pro běžný život bohatě stačí. Mnoho lidí stejně žije většinou mimo dům a domů se vrací víceméně jen vyspat, a k tomu vám bohatě stačí menší prostor. Nebojte se toho a zkuste se podívat osobně, jak by se vám a vaší rodině v takovém malém domečku žilo.

Svíčky? S rozumem!


Pálení svíÄek si vÄ›tÅ¡ina lidí neodpustí právÄ› bÄ›hem podzimu a zimy. Příjemné vůnÄ› dokážou udÄ›lat s domovem opravdu hodnÄ›. Nemusíte kupovat nejdražší svíÄky za stovky korun, i v levnÄ›jším sortimentu jde sehnat hezky vonící svíÄka, která bude opravdu vonÄ›t. PÅ™i výbÄ›ru svíÄek je ale potÅ™eba poÄítat s tím, že opravdu jen ty dražší budou mít daleko intenzivnÄ›jší aroma než ty levnÄ›jší. Zároveň poÄítejte s tím, že dražší svíÄky dohoří téměř celé na rozdíl od tÄ›ch levnÄ›jších.

svíÄka na stole

SvíÄky ve skle jsou jedna kategorie, ale s poÄátkem adventu lidé zaÄínají zapalovat adventní svíÄky na vÄ›ncích. A tady nastává nejvÄ›tší problém. Lidé totiž Äasto na zapálenou svíÄku zapomenou, a nebo ji nechají poblíž ona se záclonou. Problematické je pálení svíÄek v domácnosti s malými dÄ›tmi, které mohou v nestÅ™eženém okamžiku svíÄku pÅ™evrhnout a nebo do jejího okolí položit tÅ™eba nÄ›jakou hoÅ™lavou vÄ›c. Požár na sebe nenechá dlouho Äekat, a jen málokdy se ho povede okamžitÄ› dostat pod kontrolu. VÄ›tÅ¡ina požárů bohužel konÄí tragicky pro celou domácnost.

BezpeÄnost na prvním místÄ›
Plamen svíÄky je sice hezký a uklidňující, ale mÄ›li byste se vyhnout zapalování svíÄek pokud jste unavení a nebo pokud pijete alkohol. Je velmi snadné usnout, a nikdy nevíte co se může stát. U svíÄek by se mÄ›l pravidelnÄ› zastÅ™ihovat knot, což pomůže snížení velikosti plamínku. Do blízkosti svíÄek byste nikdy nemÄ›li dávat nic hoÅ™lavého, a každou svíÄku je vhodné mít na nehoÅ™lavém podkladu, například na talířku nebo misce.

zapalování svíÄky

Zapálenou svíÄku nikdy nenechávejte bez dozoru, a pÅ™ed odchodem od postele vždy zkontrolujte zda jste vÅ¡echny zhasli. Případný požár a zniÄení bydlení nebo dokonce životy a zdraví vaÅ¡ich blízkých za riziko nikdy nestojí. I podzim a vánoÄní Äas si můžete užít se svíÄkami, ale je potÅ™eba dbát na bezpeÄnostní opatÅ™ení, která doporuÄují i samotní výrobci.

Domeček se zahradou


Vždycky jsem si říkala, že jednoho dne tÅ™eba až budu mít finance anebo budu mít partnera, že bychom také mohli bydlet ve vlastním bytÄ›. BuÄto ve vlastním bytÄ› anebo také ve vlastním domÄ›. Já jsem totiž už opravdu od mala si vždycky přála, že až budu koneÄně svobodná a budu si moct dÄ›lat co chci a nebudu závislá na rodiÄích, že koneÄnÄ› také budu mít vlastnÄ› své bydlení a také se sama budu moct rozhodnout, protože mÄ› docela vadilo a mrzelo mÄ› to, že moji rodiÄe mi stále dokola vÅ¡echno zakazovali a opakovali, co já vlastnÄ› mám dÄ›lat anebo co můžu dÄ›lat anebo co nemůžu dÄ›lat. A to jsem si vlastnÄ› ani nemohla potom vybrat žádné bydlení.

Stále přemýšlím nad hypotékou.

Myslela jsem si, že mi rodiÄe potom budou také kecat do bydlení anebo kde a jak mám bydlet. PÅ™emýšlela jsem, jestli tÅ™eba mám vzít hypotéku anebo bydlet v nájmu. Já jsem si Å™ekla, že bych si do zaÄátku vzala nájem nÄ›jaký menší byt anebo malou garsonku, kterou bych mÄ›la v nájmu. A potom tÅ™eba, kdybychom se s partnerem nÄ›kdy v budoucnu rozhodli, že bychom si vzali hypotéku, tak bych hypotéku chtÄ›la na nÄ›jaký menší domeÄek se zahradou anebo na nÄ›jaký vÄ›tší byt, protože já už osobnÄ› bych myslela do budoucna.

Kde by se nejvíce líbilo vám?

Já mám v plánu, že bych mÄ›la možná tak jedno nebo dvě dÄ›ti, a proto bych také chtÄ›la, aby dÄ›ti mÄ›ly své soukromí. Také bych jeÅ¡tÄ› uvažovala, jestli tÅ™eba dÄ›ti budou mít pokoj dohromady anebo jestli budou mít pokoje každý zvlášť. Sama jsem si Å™ekla, že je vždycky nejlepší, když má každý svou místnost, ale ono to nÄ›kdy bohužel nejde nÄ›kdy. Bohužel tohle nejde, protože když nejsou finance, tak si logicky nemůžete koupit také vÄ›tší dům nebo vÄ›tší byt, ale i tak to docela jde. My jsme totiž se sourozenci tÅ™i a mÄ›li jsme jenom jednu spoleÄnou místnost a Å™eknu vám, že je to docela takové divné, ale i tak jsme byli spokojeni. Myslím si, že když lidé se dokážou domluvit, tak je to potom v pohodÄ› a je úplnÄ› jedno, jestli máte byt anebo veliký dům se zahradou.