Svíčky? S rozumem!


Pálení svíÄek si vÄ›tÅ¡ina lidí neodpustí právÄ› bÄ›hem podzimu a zimy. Příjemné vůnÄ› dokážou udÄ›lat s domovem opravdu hodnÄ›. Nemusíte kupovat nejdražší svíÄky za stovky korun, i v levnÄ›jším sortimentu jde sehnat hezky vonící svíÄka, která bude opravdu vonÄ›t. PÅ™i výbÄ›ru svíÄek je ale potÅ™eba poÄítat s tím, že opravdu jen ty dražší budou mít daleko intenzivnÄ›jší aroma než ty levnÄ›jší. Zároveň poÄítejte s tím, že dražší svíÄky dohoří téměř celé na rozdíl od tÄ›ch levnÄ›jších.

svíÄka na stole

SvíÄky ve skle jsou jedna kategorie, ale s poÄátkem adventu lidé zaÄínají zapalovat adventní svíÄky na vÄ›ncích. A tady nastává nejvÄ›tší problém. Lidé totiž Äasto na zapálenou svíÄku zapomenou, a nebo ji nechají poblíž ona se záclonou. Problematické je pálení svíÄek v domácnosti s malými dÄ›tmi, které mohou v nestÅ™eženém okamžiku svíÄku pÅ™evrhnout a nebo do jejího okolí položit tÅ™eba nÄ›jakou hoÅ™lavou vÄ›c. Požár na sebe nenechá dlouho Äekat, a jen málokdy se ho povede okamžitÄ› dostat pod kontrolu. VÄ›tÅ¡ina požárů bohužel konÄí tragicky pro celou domácnost.

BezpeÄnost na prvním místÄ›
Plamen svíÄky je sice hezký a uklidňující, ale mÄ›li byste se vyhnout zapalování svíÄek pokud jste unavení a nebo pokud pijete alkohol. Je velmi snadné usnout, a nikdy nevíte co se může stát. U svíÄek by se mÄ›l pravidelnÄ› zastÅ™ihovat knot, což pomůže snížení velikosti plamínku. Do blízkosti svíÄek byste nikdy nemÄ›li dávat nic hoÅ™lavého, a každou svíÄku je vhodné mít na nehoÅ™lavém podkladu, například na talířku nebo misce.

zapalování svíÄky

Zapálenou svíÄku nikdy nenechávejte bez dozoru, a pÅ™ed odchodem od postele vždy zkontrolujte zda jste vÅ¡echny zhasli. Případný požár a zniÄení bydlení nebo dokonce životy a zdraví vaÅ¡ich blízkých za riziko nikdy nestojí. I podzim a vánoÄní Äas si můžete užít se svíÄkami, ale je potÅ™eba dbát na bezpeÄnostní opatÅ™ení, která doporuÄují i samotní výrobci.