I psychika je důležitá


Je jasné, že zdravé tÄ›lo bude pÅ™edevším Å¡tíhlé. SamozÅ™ejmÄ› Å¡tíhlost automaticky neznamená že je ÄlovÄ›k na 100 % zdravý, ale rozhodnÄ› ho netrápí takové potíže jako nÄ›koho kdo má kila navíc. Zdravé tÄ›lo ale není jen o ideální váze, ale i o psychickém stavu. VÄ›tÅ¡ina lidí se dnes zaměřuje pÅ™edevším na fyzický vzhled. HonÄ› cviÄí, snaží se zhubnout a udržovat váhu, ale psychicky v pohodÄ› zrovna moc být nemusí. V dneÅ¡ní dobÄ› je těžké být psychicky v pohodÄ›, protože se okolo nás dÄ›je spousta nehezkých vÄ›cí. Je ale nutné se s tím smířit, protože takto to bylo vždycky.

muž deprese

Deprese a úzkosti
Je zajímavé, že v porovnání s dobou kdy byli mladí naÅ¡i prarodiÄe, je v naší generaci daleko vyšší poÄet lidí, kteří trpí nÄ›jakou psychickou poruchou nebo problémem. Je nutné si uvÄ›domit že i psychická nemoc je nemoc, a nelze ji brát na lehkou váhu. NeléÄené psychické potíže mohou vyústit v nebezpeÄné deprese a psychózy, které se léÄí velmi obtížnÄ›. Proto je potÅ™eba dbát na prevenci. TÄ›lu se vÄ›novat umíme, ale co naÅ¡e duÅ¡e?

Problémy jsou všude
Žádná doba v naÅ¡ich dÄ›jinách nebyla ideální. V každé epoÅ¡e se válÄilo, umírali lidé, řádily nemoci, lidé mÄ›li Äasto problém se uživit. S tím se setkáváme i v dneÅ¡ní dobÄ›. Mnoho lidí ale nezvládá psychický nápor tÅ™eba v případÄ› ztráty zamÄ›stnání, protože je nutné platit hypotéku nebo nájem. UvÄ›domte si, že my máme mnohem více možností než mÄ›li naÅ¡i pÅ™edci. VÅ¡echno se dá Å™eÅ¡it, proto je potÅ™eba nic pÅ™edem nevzdávat.

žena deprese

Je dobré si osvojit hluboké dýchání, relaxaÄní techniky a zaÄít meditovat. Jsou to možnosti, které pomáhají zlepÅ¡ovat psychické zdraví. Díky nim budete zvládat strasti každodenního života, které vám mohou zkomplikovat nejen rodinný život, ale i ten pracovní. Pokud ale cítíte že s vámi není nÄ›co vnitÅ™nÄ› v pořádku, nebojte se najít odborníka. Není to nic za co byste se mÄ›li stydÄ›t.