Jaké problémy mají automobily se spalovacím motorem?


Automobily si dnes pojíme pÅ™edevším se spalovacími motory, tedy dieselovými a benzínovými. Dnes je považujeme za tak samozÅ™ejmé, že si ani neuvÄ›domujeme jejich chyby. ZvláštÄ› když je porovnáme s elektrickými motory. Je vÅ¡ak pravdou, že ani ty spalovací nejsou bez chyby, pouze jsme se s nimi nauÄili žít a pÅ™izpůsobit se jim. Jaké ale ve skuteÄnosti jsou?

 

starý typ auta

 

V první řadě je to cena pohonných hmot. Nad tou totiž nemáme plnou kontrolu, a to ani její dodavatelé. Závisí totiž především na to, kolik se jí vytěží. A vzhledem k tomu, že jednou ze strategií, používaných během válek na středním východě a na arabském poloostrově je i zapalování ropných polí, není divu, že se neustále mění, stejně jako politická situace. Není tedy divu, že cena neustále kolísá a lidé nemohou přesně předvídat její další vývoj.

 

S tím souvisí i fakt, že ropa není nevyÄerpatelný zdroj. Podle nejnovÄ›jších výzkumů doposud nevytěžené zásoby staÄí pouze na pÅ™ibližnÄ› padesát let, a to pÅ™i zachování souÄasného objemu těžby. Je vÅ¡ak pravdÄ›podobné, že ten se bude i nadále zvyÅ¡ovat. Je tedy pravdÄ›podobné, že je vyÄerpáme daleko dřív. A Äím více automobilů se spalovacími motory bude jezdit, tím rychleji k tomu dojde.

 

aut je na silnicích Äím dál víc

 

Také nelze opominout fakt, že dochází ke zneÄiÅ¡tÄ›ní prostÅ™edí. JistÄ›, jeden automobil není až takovým zneÄiÅ¡Å¥ovatelem, avÅ¡ak když vezmeme v úvahu, kolik jich jezdí jen po naÅ¡ich silnicích, zjistíme, že rozhodnÄ› svůj vliv mají. Ten se projevuje mimo jiné také v neustálém nárůstu zejména plicních onemocnÄ›ní a chorob ze zneÄiÅ¡tÄ›ní, zvláštÄ› ve mÄ›stech.

 

Proto je jasné, že aÄkoliv jsme na nÄ› zvyklí, běžné automobily rozhodnÄ› nejsou tak neÅ¡kodné, jak by se mohlo zdát. Proto rozhodnÄ› dává smysl najít jiný zdroj, kterým by je bylo možné pohánÄ›t. ElektÅ™ina je jen jedním z uvažovaných způsobů, v souÄasné dobÄ› vÅ¡ak ten nejproveditelnÄ›jší. Proto bychom se od nich nemÄ›li odvracet.