Kdy jindy než o Vánocích?


Snad nejoblíbenÄ›jší hry, které si může rodina zahrát přímo v obývacím pokoji a nepotÅ™ebuje k nim žádné pomůcky, jsou ty mluvené vÄ›domostní. PÅ™i kterých se zabaví jak rodiÄe, tak dÄ›ti. Tento druh her se navíc dá pÅ™izpůsobit aktuálnímu vÄ›ku hráÄů. Kdo toho víc zná je název hry, pÅ™i které se procviÄuje slovní zásoba, ale i zlenivÄ›lé mozky dospÄ›lých. A tak mnohdy se vítÄ›zem stávají nejmladší Älenové rodiny. Pravidla jsou jednoduchá. Nejdříve se zvolí písmeno a k nÄ›mu se pÅ™idá kategorie vÄ›cí a osob, které se budou hádat. Zvířata, barvy, znaÄky aut Äi známí umÄ›lci. A vÅ¡ichni postupnÄ› odpovídají. Ten, kdo si nevzpomene, vypadává.

Stolní hra

Rovněž hry deskové, kromÄ› herního plánu, který se dá umístit na stolovou desku, nevyžadují žádné další propriety. Stále oblíbené a léty prověřené je i ÄŒlovÄ›Äe, nezlob se. U kterého je možnost si vybrat zábavnÄ›jší a nároÄnÄ›jší variantu. PÅ™i níž může každý hrÃ¡Ä táhnout barvou, jakou sám chce. Záleží jenom na tom, kterou nasadí na poÄátku hry. Pokud je figurka vykopnuta, může být vÄ›nována tomu, kdo má stejnou barvu na ploÅ¡e. Výhercem se stává ten, komu se jako prvnímu podaří dostat do domeÄku figurky ve vÅ¡ech barvách. Ke hÅ™e Slova z písmen je potÅ™eba pÅ™ipravit kartiÄky z písmeny. A z vybraných Å¡esti skládat co nejvíce slov. Kdy každé je ocenÄ›no jedním bodem.

VánoÄní pÅ™ekvapení

Pohybové hry jsou dobrým Å™eÅ¡ením, pokud rodina tráví vánoÄní Äas na chatÄ›. Která skýtá potÅ™ebný prostor. Hledání vÄ›cí je zábavná hra, pÅ™i které se po celém prostoru roznese deset pÅ™ipravených karet. A úkolem hráÄů je vÅ¡echny nalézt. Zásadou je, že kousíÄek z ní musí být vidÄ›t. ObzvláštÄ›, pokud se do hry pÅ™ibere i Äást zahrady. Ten, kdo zvítÄ›zí má povinnost v dalším kole karty ukrýt. Rovněž Olympiáda je v tomto Äase nejen zábavná, ale i prospěšná pro celé tÄ›lo. Které je danými úkoly potÅ™ebnÄ› rozhýbáno. Závodit lze jak ve stoji na jedné noze, tak tím, že s opÅ™enými zády o stÄ›nu je potÅ™eba zvládnout sed. ÄŒi výdrží v pozici svíÄky. Anebo stojce na hlavÄ›. Rovněž poÄtem kliků lze získat potÅ™ebné body.