Hromosvod si raději nechte prověřit elektrikářem


Hromosvod. Zdánlivě hloupé zařízení, jehož původ sahá až do osmnáctého století. V té době přece nikdo neměl takové technické znalosti, jaké máme dnes, a dokonce i děti se v hodinách fyziky na základních školách učí některým principům, které byly tehdy neznámé i dospělým lidem, tak proč se tolik zajímat o nějaký obyčejný kus drátu, co vede po střeše?

Blesk není asertivní ani neprojevuje empatii

Asertivní a empatičtí lidé se chovají tak, aby neubližovali druhým lidem, zvířatům, rostlinám a okolní přírodě, a stejně tak i sami sobě. Vnímají vše kolem nich i své já jako součást jednoho velkého celku, kde každá drobnost má svůj platný význam.

bleskový výboj

Blesk – elektrický výboj se však asertivně nechová. Jakmile udeří do jakéhokoli objektu, postupuje cestou nejmenšího odporu směrem k zemi, kde ztrácí svůj potenciál a zaniká. V průběhu své krátké životnosti však dokáže napáchat mnoho škod, a to zejména tam, kde mu k tomu dáme příležitost. Pokud blesk narazí na nějaký odpor, může materiál rozžhavit nebo zapálit, a možná jste již sami viděli strom, ohořelý a rozpolcený bleskovým výbojem.

bouřka na nebi

Blesky dovedou rozžhavit i ocel, takže například díky tomu zapálí dřevěné bednění, krovy a střechu domu, a vy přijdete o své bydlení během pár hodin. Blesk také samozřejmě může člověka usmrtit, například pokud se zrovna dotýkáte ocelových částí domu (oken, parapetů, okapu, zábradlí), a to hlavně tam, kde není hromosvod, anebo je, ale je poškozený.

Proto má svůj obrovský význam přizvat si domů elektrikáře na revizi hromosvodu, i když se zdá, že ten „nejapný“ kus drátu na střeše leží na svém místě. Může být totiž zkorodovaný, přetržený, nalomený a špatně ukotvený, takže nedokáže zajistit to hlavní – aby blesk po něm sjel do země co nejrychleji a nemohl na domě nic zapálit ani zničit. Proč dávat zbytečně příležitost tomuto živlu, aby komplikoval život, když to nemáme opravdu zapotřebí? Přitom cena revize hromosvodů není zas tak vysoká, abychom ji nedokázali pokrýt z rodinného rozpočtu.