Co určuje národní identitu


Návštěva divadla je brána jako základní kulturní zážitek, kterým by měl disponovat každý z nás alespoň jednou za rok. V dnešní době je velkou výhodou to, že neexistují pouze divadla státní, která mají někdy omezený repertoár, takže pokud nejste jejich fanouškem ještě nemusíte zoufat. Téměř v každém městě existuje divadlo, které založili kvalitní herci ze státních divadel, kterým se například nelíbilo vedení nebo celkové směřování hlavního divadla. Pokaždé, kdy Vás tak napadne jít se podívat na nějakou hru, jistě v programu některého z divadel, narazíte na hru, která Vás bude zajímat a bavit.

kultura v podobÄ› knih

ProÄ je vlastnÄ› tak důležité zabývat se o kulturní dÄ›ní v blízkém divadle, potažmo kulturní dÄ›ní i jiných pohledů, nejen divadelního. Kultura je nÄ›co, co spojuje spoleÄnost, vytváří to spoleÄné bohatství dotvářející historii a individualitu každého jediného národa. Jen touto cestou jsme schopni udržet si mezi ostatními národy své místo a důstojnost. Tím, že se budeme o kulturu své zemÄ›, ale i o ostatních zemí zajímat, budeme vÄ›dÄ›t, kam patříme a co nás dotváří.

národní dědictví

DneÅ¡ní doba je typická tím, že tato kulturní rozdílnost mezi národy se stírá a ztrácí. Důsledkem toho, ale i dalších faktorů, je to, že se ztrácí naÅ¡e národní individualita, máme problém uvÄ›domit si své místo, práva a povinnosti mezi ostatními národy. KromÄ› toho je také návÅ¡tÄ›va divadla příjemnou zábavou, která Vám může zkrátit dlouhý zimní veÄer a která Vám může nabídnout téma, o kterém se se svými nejbližšími můžete pobavit. Každá taková návÅ¡tÄ›va divadla nás každého zuÅ¡lechÅ¥uje již jen tím, že se jedná o akci, na kterou se pravdÄ›podobnÄ› hezky obleÄeme a budeme se snažit vypadat, jak nejlépe jen umíme. TÅ™eba se nás i nÄ›která z hlavních myÅ¡lenek hry dotkne natolik, že se nám zmÄ›ní pohled na náš život nebo tÅ™ena jen na aktuální problém, který si musíme právÄ› vyÅ™eÅ¡it.