Vánoční hry


Jednou z nejoblíbenÄ›jších her, kterou si lze zahrát s celou rodinou, je VánoÄní klíštÄ›. Ke které je zapotÅ™ebí pÅ™ipravit jediné – pomalovaný Äi jinak vyzdobený kolíÄek na prádlo. Cílem hry je pÅ™ipnout ho nenápadnÄ› nÄ›kterému z přítomných Älenů, aby si toho nepovÅ¡iml. A po urÄitém Äase, kdy se vÅ¡ichni neustále kontrolují, je pÅ™esto objeven. A hra pokraÄuje dále. Jako propriety k této hÅ™e mohou posloužit i santovské ÄepiÄky na hlavu. Vyrobené z barevného papíru. U této varianty je cílem hry si ji nenápadnÄ› sundat, aby si toho nikdo nevÅ¡iml. Komu zůstane na hlavÄ› nejdéle, prohrává.

Hrajeme si pod stromeÄkem

Jednou z příjemných vánoÄních zábav je spoleÄné pÅ™edvedení ať už divadelního pÅ™edstavení pohádky. Anebo oblíbené koledy. Po rozdÄ›lení rolí a přísluÅ¡ných masek se vÅ¡ichni ujmou svých rolí. A spoleÄnými silami tak vytvoří nezapomenutelné zážitky u umÄ›leckého tvoÅ™ení. Pokud nÄ›kdo z Älenů rodiny hraje na hudební nástroj, bude tento doprovod vítaným zpestÅ™ením. Hra na koÄiÄku je rovněž spoleÄenská hra, kterou je možné si zahrát přímo  v obývacím pokoji. VÅ¡ichni hráÄi se sesednou do kruhu. Jedno z dÄ›tí zaÄne napodobovat koÄiÄí chování a její typické mňoukání. A zároveň se snažit vÅ¡echny kolem sebe rozesmát. Kdo vydrží bez úsmÄ›vu nejdéle, vyhrává a koÄiÄkou bude sám.

Koledy

Pokud jsou zrovna pod okny hromady snÄ›hu a Vánoce jsou celé v bílém, je nejlepší Äas si spoleÄnÄ› s dÄ›tmi vyrazit do přírody a spoleÄnÄ› se vydovádÄ›t tam. Pro zaÄátek je dobrou volbou soutěž o nejhezÄího snÄ›huláka. Která podnítí tvoÅ™ivost jak u dÄ›tí, tak i dospÄ›lých. PÅ™ed odchodem z domu je potÅ™eba k této soutěži pÅ™ibalit nezbytné odÄ›vní doplňky. AÅ¥ už to jsou staré klobouky, šály a další ozdoby. Rovněž na mrkev není radno zapomenout. Protože coby to byl za snÄ›hulák bez Äerveného nosu. Pokud je sníh ÄerstvÄ› napadaný, přímo vybízí k dÄ›lání andÄ›líÄků. A poté ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů, aby se vÅ¡ichni zahřáli, dojde k utkání v koulování. Což bývá vítáno hlavnÄ› dÄ›tmi.