Kulturní představení


Máte rádi kino nebo divadlo? Mnoho lidí také dává pÅ™ednost tomu, že si jdou do divadla odpoÄinout. Já se tomu nedivím, protože já si v divadle také moc ráda odpoÄinu a kino mÄ› baví. Dříve jsem chodila také moc ráda do divadla, ale v poslední dobÄ› jsem divadlo vynechávala, protože jsem tam kdysi chodila se svým partnerem, ale my jsme se po pÄ›ti letech rozeÅ¡li. Musím říct, že jsem z toho byla opravdu hodnÄ› zklamaná a moc mÄ› to trápilo. S partnerem jsme mÄ›li moc rádi kulturu oba dva.

Popcorn ke kultuře patří.

Jenomže on si potom naÅ¡el jinou partnerku. A víte, kde si naÅ¡el novou partnerku? SamozÅ™ejmÄ› že na kulturním pÅ™edstavení. Bylo to v divadle, byli jsme tam my dva a on tam naÅ¡el prý spolužaÄku ze základní Å¡koly, takže si spolu povídali. Zatímco já jsem Å¡la pro nápoje a malé obÄerstvení k divadlu. Nakonec to dopadlo tak, že asi týden na to se se mnou partner rozeÅ¡el a já je potom jeÅ¡tÄ› dva dny na to vidÄ›la spolu, jak se objímají a jak spolu sedí v naší oblíbené restauraci. Ani nevíte, jak moc mÄ› to rvalo srdce a jak moc mÄ› to trápilo. Partner mi Å™ekl, že prý to je jenom jeho kamarádka, takže se dlouho nevidÄ›li, že spolu ani nic zvláštního nemají, ani nic spoleÄného. A jeÅ¡tÄ› že by Å¡li spolu do naší oblíbené restaurace?

Divadelní masky jsou zajímavé.

 Ani nevíte, jak jsem byla naÅ¡tvaná a jak moc mi to rvalo srdce, proto jsem si Å™ekla, že už radÄ›ji nebudu chodit do divadla, protože oni dva tam urÄitÄ› budou chodit stále. Kulturu mám samozÅ™ejmÄ› stále ráda, takže s kamarádkou chodíme vždycky tak jednou za dva mÄ›síce do kina a myslím si, že je to prima. A moc nás to baví. Já si myslím, že kulturu by ÄlovÄ›k nemÄ›l vůbec vynechávat, protože kultura vlastnÄ› ÄlovÄ›ka dovede na jiné myÅ¡lenky. Na takové lepší myÅ¡lenky a tohle já zrovna potÅ™ebuji. JeÅ¡tÄ› se z toho budu vzpamatovávat opravdu hodnÄ› dlouho, protože jsem mÄ›la v plánu s partnerem také bydlet. On to neví, ale už jsem také mÄ›la vyhlídlý jeden krásný byt, kde jsem s ním chtÄ›la žít.