Jak si nastavit zdravý životní styl


Životní styl a zdravotní stav jsou velmi provázané. Dá se říct, že jsou dokonce v přímé úměře, tedy Äím lepší životní styl, tím lepší zdravotní stav. Vyplatí se proto zapracovat na svém životním stylu. Jenže, co pÅ™esnÄ› znamená zdravý životní styl? Kde na tuto otázku získat odpovÄ›Ä, když vÅ¡echny zdroje říkají nÄ›co trochu jiného? Hned na zaÄátek je dobré vÄ›dÄ›t, že i když je životní styl důležitý, není to jediný faktor, který ovlivňuje vznik onemocnÄ›ní. Což znamená, že celý život můžete jíst jen zeleninu, raw potraviny a pít jen Äistou vodu a stejnÄ› můžete ve vysokém vÄ›ku zemřít na kardivoaskulární onemocnÄ›ní.

zdravý běh

JednoduÅ¡e tÅ™eba proto, že jste k tomuto typu onemocnÄ›ní geneticky predisponovaní nebo proto, že ne vÅ¡echny rizikové faktory jsme schopni ze života eliminovat. Proto je velmi dobré zajímat se o svůj životní styl, ale nezapomínat vedle toho také pÅ™irozenÄ› žít. Jednou ze základních pouÄek, pokud si chcete nastavit urÄitou zdravou cestu svého života, je řídit se svým vlastním tÄ›lem a najít si to, co Vám osobnÄ› pÅ™ijde nejlepší. Takže pokud se Å™ekne, že je nutný dostatek pohybu, nemusí to pro Vás znamenat, že zaÄnete bÄ›hat maratony, ale tÅ™eba to, že zaÄnete jezdit do práce na kole.

zelenina v košíku

StejnÄ› tak, pokud jste celý život milovali sladké a vnímáte, že tÅ™eba po slané snídani je Vám celý den těžko, neměňte agresivnÄ› své zvyky. Zkuste najít zdravÄ›jší alternativy, jako je například Äekankové sladidlo místo normální cukru Äi suÅ¡ené ovoce jako zákusek. Ale pokud jste zvyklí dát si ke kávÄ› kousek Äokolády nebo dortu a nejste bez této malé sladkosti schopni žít, ponechte ji v jídelníÄku. Bude pak rozumnÄ›jší vzdát se nÄ›Äeho, co pro Vás není natolik spojeno s příjemným prožitkem a nová rutina pro Vás bude udržitelnÄ›jší. A to je pÅ™esnÄ› cíl, dostávat se malými krůÄky ke spokojenému a zdravému životu.